Kai ilgai išgyveni žemėje, nedaug belieka minčių, kurios anksčiau nebūtų atėjusios į galvą.