Kai buvęs idealas tampa kasdienine tikrove, jis neišvengiamai žūva.