Gyvenk taip, tarsi gyventum antrą kartą ir pirmą kartą būtum pasilegęs taip blogai, kaip ketini elgtis ir dabar.

Rekomenduojame