Gyvenk nesusigėdindamas jei tai ką sakai ar darai yra paskelbta visame pasaulyje, net jei tai, kas pasakyta yra ne tiesa.