Gamta niekados mūsų neapgaudinėja; tik mes patys nuolat apsigauname.