Gyvenk su žmonėmis taip, kad tavo draugai netaptų priešais, o priešai taptų draugais.