Žmonės su drąsa ir charakteriu visada atrodo grėsmingi kitiems.