Kas nieko nebijo, tas toks pat galingas, kaip tas, kurio visi bijo.