Tas, kuris bijo dėl savo posto, duodančio vos kartį (89.6 litro) grūdų, niekados netaps ministru.