Baisūs išgyvenimai leidžia atspėti, ar tas, kas juos patyrė, pats nėra baisus.