Bailiai miršta keleriopai anksčiau už savo mirtį, drąsūs su ja susitinka tik kartą.