Laimingas žmogus yra per daug patenkintas dabartimi, kad mąstytų apie ateitį.