Atleidimas nepakeičia praeities, bet pagerina ateitį.