Joks didis dalykas pasaulyje neapsiėjo be aistros.